Smit events op Twitter

Referenties

Smit events heeft haar diensten reeds aan verschillende opdrachtgevers geleverd, waaronder:

Voor de stichting 2nd European Universities Games Rotterdam 2014 vervult Smit events momenteel de rol van Tournament director en is daarmee operationeel eindverantwoordelijk voor de succesvolle organisatie van dit evenement. De European Universities Games zijn het grootste Europese multi-sportevenement voor studenten van zo'n 150 universiteiten uit ca. 40 landen. Van 24 juli tot en met 8 augustus 2014 vindt dit unieke evenement plaats op en rondom de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor meer informatie over de EUGames 2014 in Rotterdam, klik hier.

Van januari 2012 tot oktober 2013 heeft Smit events voor Stichting EYOF 2013 Utrecht het operationeel management verzorgd voor het European Youth Olympic Festival. Dit evenement vond van 14 tot en met 19 juli 2013 plaats in Utrecht. Hiermee was Smit events onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting, catering, het transport en de medische diensten tijdens dit topsportevenement. Het European Youth Olympisch Festival is een twee-jaarlijks Olympisch multi-sportevenement voor talentvolle sporters uit 49 Europese landen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Voor meer informatie over het EYOF 2013 in Utrecht, klik hier.

Smit events heeft NOC*NSF geadviseerd en ondersteund bij de totstandkoming en onderbouwing van de Strategische Topsport Evenementenkalender. Deze kalender dient als basis voor het nieuwe evenementenbeleid van het Ministerie van VWS. Met het oog op dit nieuwe beleid heeft Smit events NOC*NSF tevens geadviseerd over de toekomstige verdeling van financiƫle middelen ten behoeve van Host Broadcasting en de financiering van evenementen die geen plaats hebben gekregen op de Strategische Topsport Evenementenkalender.

In het kader van het TOPprogramma 2012 heeft Smit events in opdracht van de HAN een gastcollege mogen verzorgen over Het bidproces van evenementen. Voor meer informatie over dit gastcollege, klik hier.